ΜΟΥΖΑΣ ΑΓΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

Στοιχεία Εταιρείας

Επωνυμία: ΜΟΥΖΑΣ ΑΓΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

Διεύθυνση: Αποστόλου Λουκά 15, 58100 Γιαννιτσά

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 157904447000

ΑΦΜ: 801491736

ΔΟΥ: Γιαννιτσών

Έγγραφα Δημοσιότητας

Ανακοίνωση και Καταστατικό Σύστασης